fbpx

Draama

2022/23 õ-a ringi ei toimu!

Olen läbinud Viljandi Kultuuriakadeemias draamaõppe baaskoolituse ja soovin oma oskusi  ka lastega jagada.

Miks, milleks ja kuidas?

Mis on draama?

Draamaõpe on tegevuslik, mänguline ja teatrikunsti töövõtteid kasutav õppimise meetod, mille kaudu on võimalik väljendada ja arendada oma väärtushinnanguid.
Andes õpilastele võimaluse mängu tõsiselt võtta, luuakse meeldiv ja mõjus, õpilast motiveeriv aktiivõppe vorm, kus õppimine toimub tegevuse kaudu, mis omakorda arendab suhtlemisoskust, parandab õpilase keelekasutust ning lisab enesekindlust.
Draama elementide kaudu õpitakse analüüsima situatsioone ja lahendama probleeme ning seostama seda oma teadmiste ja kogemustega.

Tegevuspõhise draamaõppe eesmärgiks on:

 õpilase eneseteadvuse edasiarendamine
 vabastamine pingetest, mille kutsub esile avalik esinemine või suhtlemine teise inimesega
 koostöövõime parendamine
 arendada esteetiliste väärtuste tunnetamist
 õpetada vaatlema ja mõtlema
 suunata olukordi märkama, analüüsima ja probleeme lahendama
 aidata paremini mõista oma igapäevast käitumist
 füüsilist lõdvestumist, hääle ja füüsilise keha kasutamist
 arendada fantaasiat, väljendusoskust
 arendada keskendumisvõimet
 arendada kujutlusvõimet ja loovust
 õpetada tundma oma keha ja vaimu
 toetada enesekindlust
 arendada koostöövõimet ja empaatiat
 pakkuda meelelahutust ja lõõgastumisvõimalust

Õppimine draamas pole otseselt suunatud etenduste ettevalmistamisele, uute faktide õppimisele või käitumisharjumuste kujundamisele, vaid väärtuslik on just protsess, mille aluseks on eneseväljendus, improvisatsioon ja osalusteater ning mille siht on isiksuse arengu terviklikkus. Draamaõpetuse oluline eelis on õpilaste kollektiivse arendamise potentsiaal:
paarides ja gruppides töötamisel tuleb üksteist kuulata ja väärtustada kaaslaste ettepanekuid. Eesmärgi saavutamiseks tuleb kasutada kõigi  grupiliikmete tugevaid külgi ning teha koostööd.

Teatri ja draama erinevus seisneb järgmistes eesmärkides:

Teatri eesmärgiks on luua vaatajatele etendus; draamaõppe eesmärk on õppija isiksuse kujundamine. Draamring võib, aga ei pea lõppema terviketendusega.

Rühma suurus on kuni 20 last

Tunni aeg  alates 20.sept 2022:

3.-4. klass  –   teisipäev kl 14.00-15.00, Tiigi Seltsimajas (Tiigi 11)

Osalejate arv rühmas: 8-20

Kuutasu: 45 eur

Ring kestab juunikuuni ja koolivaheaegadel  tunde ei toimu.

 

Registreeri: