fbpx

Inglise keel

 

Inglise keele ring on mõeldud 7.-9. aastastele lastele, kes ei ole üldse või on vähesel määral varem keelt õppinud.

Inglise keele tundide eesmärgiks  on õpetada lapsi kasutama keelt loomulikes suhtlusolukordades.

Mida tundides tehakse:

  1. rääkimine pildi järgi või eseme kirjeldamine;
  2. suulistele korraldustele reageerimine (joonistamine, esemele või pildile osutamine jms);
  3. kuulamine ja kordamine õpetaja järel;
  4. laulude, luuletuste ja lugude kuulamine;
  5. õpitud laulude ja luuletuste esitamine;
  6. joonistamine, meisterdamine
  7. mängude mängimine
  8. raamatute lugemine

Teemad: Värvid, numbrid, loomad, perekond, riided, kehaosad, erinevad tähtpäevad, tegevused, mööbel

Rühma suurus 4-8 last.

Tunni aeg (esialgne) alates sept 2021: Reede kl 15.30-16.30

Kuutasu: 60 eur

*Õpikunsti tundide asukoht selgub hiljemalt augustis 2021(Tartu)

 

Registreeri: